pret. indefinido

Czasownik escuchar

Dopasuj właściwą formę czasownika: