pret. indefinido

Czasownik salir

Dopasuj właściwą formę czasownika: