liczebniki porządkowe- numerales ordinales

Uporządkuj liczebniki w kolejności rosnącej: