participio pasado

Krzyżówka - Crucigrama

Kliknij na właściwe pole, wpisz odpowiednią formę participio pasado i zaakceptuj OK.
          1               
 2                   3       
                 4        
    5      6                 
       7                  
            8             
9                         
                       
          10    11             
      12                   
                       
                       
         13