słownictwo hiszpańskie - geografia

Dopasuj słowa z prawej kolumny, przenosząc je myszką na lewą stronę: