imperfecto de subjuntivo

Krzyżówka

Kliknij na właściwe pole, wpisz hiszpański odpowiednik słowa i zatwierdź OK
1           2       
              
      3          
              
              
    4            
              
   5             
              
  6    7            
              
  8              
              
9         10         
              
              
    11            
              
  12