pret. indefinido - czasowniki nieregularne

krzyżowka
crucigrama

Kliknij na właściwe pole, wpisz odpowiedź i zatwierdź OK
1          2           
                 
        3           
                 
    4               
                 
  5    6               
                 
7              8       
                 
       9            
 10           11         
         12          
                 
       13