Choroby - Malattie

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz włoski odpowiednik słowa i zaakceptuj OK. W przypadku wątpliwości możesz skorzystać z podpowiedzi.
1         2               
             3         
            4          
 5                     
            6          
 7                     
     8                 
                    
 9     10                  
                    
       11               
                    
       12       13          
                    
         14             
15                      
                    
                    
                    
16