Zawody - Mestieri

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz włoski odpowiednik słowa i zaakceptuj OK. W przypadku wątpliwości możesz skorzystać z podpowiedzi.
        1            
2                    
                  
      3              
                 4   
  5                  
                  
        6            
   7                 
                  
    8   9               
                  
  10         11      12       
                  
                  
          13          
  14                  
          15