Narodowość - Nazionalita

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz włoski odpowiednik słowa i zaakceptuj OK. W przypadku wątpliwości możesz skorzystać z podpowiedzi.
1     2                   
                    
                    
  3                    
                    
4   5                     
                   6   
         7             
   8                   
                    
      9           10       
                    
   11          12           
         13             
    14                  
           15