Imiona - Nomi

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz włoski odpowiednik słowa i zaakceptuj OK. W przypadku wątpliwości możesz skorzystać z podpowiedzi.
1      2              
                
   3               
                
      4            
  5                
                
6            7        
          8        
                
 9    10               
                
11           12         
                
       13    14         
                
       15           
                
     16