Liczebniki porządkowe - Numeri ordinali

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz włoski odpowiednik słowa i zaakceptuj OK
  1         2             
              3        
4               5         
                    
  6        7              
             8       9    
   10   11       12             
                    
                    
13                      
                    
                    
   14                   
                    
   15                   
                    
    16