Warzywa -Ortaggi

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz włoski odpowiednik słowa i zaakceptuj OK. W przypadku wątpliwości możesz skorzystać z podpowiedzi.
           1          
         2         3     
       4              
  5    6                 
7               8        
                   
             9        
      10               
                   
           11          
       12              
    13                 
                   
                   
         14            
     15                
                   
                   
   16