Participio passato

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz odpowiednią formę participio passato i zaakceptuj OK.
       1     2     
   3    4          
             
   5      6        
7    8             
        9       
10         11        
            12   
13        14    15    16     
    17           
             
      18         
  19