Participio passato(2)

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz odpowiednią formę participio passato i zaakceptuj OK.
         1    2         
 3       4              
5             6     7      
                  
             8       
     9               
                  
   10            11    12     
                  
                  
                  
                  
  13    14       15           
                  
  16                  
                  
17