czas teraźniejszy - czasowniki nieregularne

Krzyżówka

Kliknij na właściwe pole, wpisz formę czasu teraźniejszego podanego czasownika i zatwierdź OK
       1      2        
 3                  
    4               
5         6        7      
    8         9        
                 
          10