PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

Dopasuj odpowiedzi do pytań.