rodzaj rzeczownika

Jakiego rodzaju są podane niżej rzeczowniki?

Wybierz masculino - rodzaj męski lub femenino - rodzaj żeński
mesa
profesor
universidad
mujer
gato
llave
pastel
tijeras
lección
problema
coche
agua
torre
ordenador
conversación
tren
ciudad
sistema
monumento
mano