Sport - Sport

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz włoski odpowiednik słowa i zaakceptuj OK. W przypadku wątpliwości możesz skorzystać z podpowiedzi.
     1              
2   3                  
                 
   4                
         5      6      
    7               
8                   
            9       
10                   
             11      
       12            
                 
 13                  
                 
     14              
                 
    15