Testa

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz włoski odpowiednik słowa i zaakceptuj OK. W przypadku wątpliwości możesz skorzystać z podpowiedzi.
         1    2       
    3              
4   5                 
                
         6         
 7                 
        8    9        
   10               
        11