Czasowniki(2) - Verbi(2)

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz włoski odpowiednik słowa i zaakceptuj OK
1    2            3        
                  
  4                  
          5       6     
        7            
     8               
 9                   
                  
    10          11        
           12         
  13        14            
 15                   
        16            
                  
    17         18         
19