czasowniki zwrotne

Dopasuj formę czasownika do podanego zaimka zwrotnego

Wybierz właściwą opcję z listy
te
nos
se
os
me