czas teraźniejszy - presente

Dopasuj właściwą formę czasownika: