odmiana czasowników regularnych

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz włoski odpowiednik słowa i zaakceptuj OK
 1                    
2       3                
                   
             4        
5     6       7             
             8        
       9              
                   
 10      11                
                   
12                     
           13          
 14           15           
        16             
17                     
        18             
19                     
       20