czasownik stare - il verbo stare

Dopasuj właściwą formę czasownika stare: