praca - il lavoro

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz włoski odpowiednik słowa i zaakceptuj OK
  1          2           
3                     
                   
                   
    4              5     
                   
                   
     6                
                   
     7      8            
9                     
            10         
        11             
                   
                   
           12          
                   
       13